Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Tým Centra primární prevence

U pracovníků CPP je zajištěna znalost a dodržování obecně platných právních norem a vnitřních předpisů a znalost i dodržování etického kodexu zaměstnance P-centra a pracovníka CPP. Pracovníci i pomocný personál mají povědomí o navazující péči, která by mohla být vhodná pro klienty CPP.

Kmenoví pracovníci CPP

Mgr. Markéta Rodryčová - vedoucí Centra primární prevence, koordinátorka intervenčních programů a vzdělávání, lektorka
marketa.rodrycova@p-centrum.cz
Tel.: 585 221 983, 734 489 420

Mgr. Karina Langová - zástupkyně vedoucí a lektorka
karina.langova@p-centrum.cz
 
Bc. Tereza Chobotská - koordinátorka všeobecné, selektivní prevence a lektorka
tereza.chobotska@p-centrum.cz

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D. - lektor primární prevence
ondrej.skopal@p-centrum.cz
 
Mgr. Dominika Jančíková  – lektorka primární prevence a koordinátorka adaptačních pobytů
dominika.jancikova@p-centrum.cz 
 

Externí pracovníci CPP

Bc. Jiří Klimeš – lektor intervenčních programů a vzdělávacích programů
jiri.klimes@p-centrum.cz
 

Mgr. Jitka Škarohlídová - lektorka vzdělávacích programů a koordinátor Specializovaného studia pro školní metodiky prevence
jitka.skarohlidova@p-centrum.cz

Mgr. Tereza Houšková – lektorka programů primární prevence

 

Supervize pod vedením

PhDr. Denisa Pastuszaková , Ph.D – týmová, případová a individuální supervize

Mgr. Marek Mikláš – supervize při šetření a řešení šikany

Kmenoví pracovníci jsou vázáni vysokoškolským vzděláním a minimálně čtyřletou praxí v oboru. Všichni lektoři prošli úvodním školením v oblasti primární prevence, výcvikem pod vedením supervizora programu a zaškolením pod vedením stálých lektorů primární prevence.