Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Tým Centra primární prevence

U pracovníků CPP je zajištěna znalost a dodržování obecně platných právních norem a vnitřních předpisů a znalost i dodržování etického kodexu zaměstnance P-centra a pracovníka CPP. Pracovníci i pomocný personál mají povědomí o navazující péči, která by mohla být vhodná pro klienty CPP.

Kmenoví pracovníci CPP

Mgr. Karina Langovávedoucí Centra primární prevence, lektorka programů
karina.langova@p-centrum.cz
Tel.: 585 221 983, 739 068 417
 
Mgr. Tereza Chobotská - zástupce vedoucí, koordinátorka všeobecné, selektivní prevence a lektorka programů
tereza.chobotska@p-centrum.cz
Tel.: 585 221 983, 739 068 417
 
Mgr. Markéta Rodryčová - koordinátorka intervenčních programů a vzdělávání, lektorka programů
marketa.rodrycova@p-centrum.cz
Tel.: 585 221 983, 734 489 420
 
Mgr. Jakub Vávra  – lektor programů primární prevence a koordinátor adaptačních pobytů
jakub.vavra@p-centrum.cz 
 
PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D. - lektor programů primární prevence
ondrej.skopal@p-centrum.cz
 

Externí pracovníci CPP

Bc. Jiří Klimeš – lektor intervenčních programů a vzdělávacích programů
jiri.klimes@p-centrum.cz
 

Mgr. Jitka Škarohlídová - lektorka vzdělávacích programů a koordinátor Specializovaného studia pro školní metodiky prevence
jitka.skarohlidova@p-centrum.cz

Mgr. Tereza Houšková – lektorka programů primární prevence

 

Supervize pod vedením

PhDr. Denisa Pastuszaková , Ph.D – týmová a individuální supervize

Mgr. Marek Mikláš – supervize při šetření a řešení šikany

Mgr. Tereza Musilová - případová supervize

Kmenoví pracovníci jsou vázáni vysokoškolským vzděláním a minimálně čtyřletou praxí v oboru. Všichni lektoři prošli úvodním školením v oblasti primární prevence, výcvikem pod vedením supervizora programu a zaškolením pod vedením stálých lektorů primární prevence.