Rodinné centrum U Mloka a mediační centrum
"Najít cestu rodičům,
nabídnout hru dětem"

Děti

S čím se na nás můžete obrátit

 • s nadměrnou aktivitou a neklidem
 • když jsou děti odmítané, neprůbojné
 • s malou přizpůsobivostí
 • s nízkým sebevědomím, sebedůvěrou a sebehodnocením
 • když jsou děti ohrožené nevhodnou vrstevnickou skupinou
 • s problémy chování
 • s problémy učení

 

S čím Vám naopak nepomůžeme?

 • Děti s poruchou autistického spektra (i Aspergerův syndrom).
 • Děti s mentálním postižení
 • Děti se zdravotním znevýhodněním (nevidomé, neslyšící atd.)
 • Děti s DMO (dětská mozková obrna). 

 

Jak pracujeme s dětmi?

Poradenství

Hledáme řešení z aktuální nevyhovující situace, pomáháme dítěti k získání náhledu na jeho problémové chování atd.


"KLUB" - socioterapeutická aktivita

Klub probíhá každý čtvrtek během školního roku. Skupiny jsou věkově rozděleny na skupinu mladších 6 – 11 let a na skupinu starších 12 – 15 let. Na Klubu s dětmi pracovníci s dobrovolníky dělají předem připravený program, který je „ušit na míru skupině“.

Každé dítě si na Klubu vypracuje "svou zakázku", neboli důvod proč na Klub chodí a co by si potřebovali zlepšit a naučit. Kromě jejich individuálního přání obecně pomáháme dětem chápat pravidla a hranice, vhodně komunikovat, prosazovat se, vnímat názor druhého, a tak se lépe začleňovat.

Mladší skupina se setkává v časech 14:45 - 16:45

Starší skupina se setkává v časech 17:00 – 19:00

 

Pět P = „Velký kamarád“

V programu Pět P (Přátelství, Prevence, Podpora, Pomoc a Péče) najdeme pro dítě vhodného dobrovolníka a spolu budou týdně 2 hodiny trávit svůj volný čas. Obsahem těchto setkání může být například kreslení, hraní společenských her, povídání, sportování, chození po městě či téměř cokoliv dalšího, co si bude daná dvojice přát.

Dobrovolníci pracují pod dohledem koordinátora dobrovolníků, garanta rodiny a supervizora.

 

Doučování

Doučování (pracovní název Doučování, oficiálně Podpora rodině při vzdělávacích potřebách) probíhá hodinu jednou týdně, s dítětem se doučuje dobrovolník. Je možné se zaměřit na  doučení zameškané nebo nepochopené látky, na pomoc s  domácími úkoly, které dítě nemůže udělat doma s rodiči. To, co se při doučování bude dít, vychází z aktuálních potřeb dítěte. Pokud má dítě specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie), s tím také můžeme pomoci.

Když jsou školní prázdniny (nejen velké), tak programy Pět P, Doučování a Klub nejsou.

Nácvik samotného docházení

S dítětem nacvičujeme docházení z bodu "A" do bodu "B" (ze školy domů, atd.) postupným osamostatňováním.