Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Herní seminář: Práce se třídou formou hry

Tento kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří aktivně a interaktivně pracují s kolektivy tříd. Má za cíl nabídnout informace o pojmu Hra a kompetence při aplikaci herních aktivit. V rámci tohoto kurzu je cílem nabídnout účastníkům možnost zorientovat se v aplikaci her pro jednotlivé věkové kategorie, pro různé typy tříd a pro specifické skupiny žáků. Velký důraz bude kladen na praktický nácvik a prožitkovou formu jednotlivých aktivit. Pomocí teoreticko-praktického přístupu, který se bude opírat o nové poznatky ze vztažných vědních oborů získají účastníci informace a dovednosti z oblasti primární prevence, které jim umožní efektivní a kvalitní práci s kolektivem třídy. V rámci kurzu bude také účastníkům nabídnut prostor pro diskuzi a sdílení, který jim umožní hlubší pochopení např.v oblastech přínosů a rizik herních aktivit či důležité role času a intenzity v jednotlivých aktivitách. Studium je akreditováno v rámci DVPP u MŠMT. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování.

Přihlášení:

Termíny se určují průběžně, je dobré vyplnit Předběžnou přihlášku ZDE. Při dostatečném počtu přihlášek vyhlásíme termín a budeme Vás o něm informovat na vámi uvedený email ve vaší přihlášce.


Kurz lze objednat i pro celý pedagogický sbor. Lektoři by navštívili vaši školu.

Pro více informaci: prevence@p-centrum.cz, 585 221 983 nebo 739 068 417