P-centrum
Prevence, podpora, poradenství

Kontakty

Provozní doba recepce a přepojování telefonů

Pondělí: 8:00 - 12:00   13:00 - 19:00
Úterý: 8:00 - 12:00   13:00 - 19:00
Středa: 8:00 - 12:00   13:00 - 19:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00   13:00 - 18:00
Pátek: 8:00 - 11:00    
 
 
 
 
 
 

Kontakt

P-centrum, spolek
Lafayettova 47/9
779 00, Olomouc
IČ: 60 80 32 91
ID schránky: p46nwtv
 
Email: info@p-centrum.cz
Telefon: +420 585 221 983 (recepce, spojovatelka, objednání klientů)
Mobil: +420 733 362 942 (recepce)

Číslo účtu: 175 278 311/0300
Číslo účtu veřejné sbírky: 220 8888 220 / 0300
 
Organizace vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 2896, 1. ledna 2014.
Registrovaný předmět činnosti: Účelem spolku je pomáhat osobám ohrožených drogovou závislostí a zdravotně postiženým v této oblasti a vytvářet podmínky pro prevenci, léčbu, sociální, zdravotní a pracovní rehabilitaci.
Osoby, v nichž má organizace podíl: Sociální družstvo Stabilita Olomouc, IČO: 29451671, vklad 44 000,- Kč / 88%. 

.....

Sídlo organizace je na adrese Lafayettova 9. Rodinné centrum U Mloka a Mediační centrum sídlí naproti ve dvoře na adrese Lafayettova 14.

Parkování v centru města je možné pouze mimo pěší zónu a na vyhrazených placených parkovacích místech. Parkování zdarma je možné např. na tř. 17. listopadu a v OC Šantovka.

Vedení organizace

PhDr. Dagmar Krutilová
ředitelka organizace, odborná ředitelka
Tel: 585 221 983
 
Mgr. Veronika Jurečková
výkonná ředitelka
Tel: 585 221 983, 774 902 702
 

 

Zájemci o stáže kontaktujte Renatu Jakubcovou, koordinátorku stáží renata.jakubcova@p-centrum.cz. A prostudujte si, prosíme, tyto informace.

Zájemci o dobrovolnictví u nás, prosíme, podívejte se, jak a kde se u nás můžete zapojit: http://www.p-centrum.cz/pomahejte-s-nami/

 
 

Doléčovací centrum

 

E-mail: dc@p-centrum.cz
Tel:
585 221 983
Mob: 736 535 181 - příjem klientů

Mgr. Edmund Wittmann - vedoucí DC, psycholog a terapeut
edmund.wittmann@p-centrum.cz
tel: 734 487 353
 
Mgr. Renata Jakubcová - terapeutka
renata.jakubcova@p-centrum.cz
 
PhDr. Dagmar Krutilová - ředitelka P-centra, terapeutka
dagmar.krutilova@p-centrum.cz

Bc. Jiří Klimeš - terapeut
jiri.klimes@p-centrum.cz

Bc. Petr Šeda - sociální pracovník, příjem klientů
petr.seda@p-centrum.cz

Bc. Marcel Skýba, DiS. - sociální pracovník
marcel.skyba@p-centrum.cz

Mgr. Jana Olejníčková - externí spolupracovnice, terapeutka
jana.olejnickova@p-centrum.cz

Radka Chromková - pracovnice v sociálních službách
radka.chromkova@p-centrum.cz
 
Michal Holubec - pracovník v sociálních službách
michal.holubec@p-centrum.cz

Kontakt na psychiatrickou pomoc
MUDr. Jarmila Šmoldasová (AT ordinace FN), Tel: 585 854 618

 

Poradna pro alkoholové a jiné závislosti

 

E-mail: poradna@p-centrum.cz
Tel:
585 221 983

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D. - vedoucí poradny, terapeut
ondrej.skopal@p-centrum.cz

Mgr. Michal Růžička, Ph.D. - poradenský pracovník- terapeut
michal.ruzicka@p-centrum.cz

Bc. Markéta Rodryčová - poradenský pracovník - terapeutka
marketa.rodrycova@p-centrum.cz

Mgr. Michaela Schaferová - poradenský pracovník - terapeutka
michaela.schaferova@p-centrum.cz

Bc. Marcel Skýba, DiS. - poradenský pracovník - terapeut
marcel.skyba@p-centrum.cz

 

 

Centrum primární prevence

 

E-mail: prevence@p-centrum.cz
Tel:
585 221 983, 739 068 417
 
Mgr. Markéta Rodryčová - vedoucí Centra primární prevence, koordinátorka intervenčních programů a vzdělávání, lektorka
marketa.rodrycova@p-centrum.cz
Tel.: 585 221 983, 734 489 420

Mgr. Karina Langová - zástupkyně vedoucí a lektorka
karina.langova@p-centrum.cz
 
PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D. - lektor primární prevence
ondrej.skopal@p-centrum.cz
 
Mgr. Dominika Jančíková  – lektorka primární prevence a koordinátorka adaptačních pobytů
dominika.jancikova@p-centrum.cz
 
Bc. Tereza Chobotská – lektorka primární prevence
tereza.chobotska@p-centrum.cz 
 
Bc. Jiří Klimeš – externí lektor intervenčních programů
jiri.klimes@p-centrum.cz
 
Mgr. Jitka Škarohlídová - koordinátor Specializačního studia pro školní metodiky prevence
jitka.skarohlidova@p-centrum.cz
 

Galerie U Mloka

 
Nikol Orlitová - galeristka a kurátorka
nikola.orlitova@p-centrum.cz

Bc. Eva Červenková - galeristka a kurátorka
na mateřské dovolené
eva.cervenkova@p-centrum.cz
 

Ekonomické středisko

E-mail: info@p-centrum.cz
Tel:
585 221 983

Mgr. Iva Bauerová
ekonomická manažerka
iva.bauerova@p-centrum.cz
Tel: 603 876 202
 
Ing. Eva Vodičková
účetní
Tel: 585 221 983
 

Provozní úsek

Email: zurnal@p-centrum.cz
Telefon: +420 585 221 983
Mobil: +420 733 362 942


Bc. Marcel Skýba, DiS.
provozní organizace
marcel.skyba@p-centrum.cz

Radka Chromková
pracovnice v sociálních službách, první kontakt, recepce
radka.chromkova@p-centrum.cz
 
Michal Holubec
pracovník v sociálních službách, první kontakt, recepce, údržba chráněných bytů
michal.holubec@p-centrum.cz

 

Rodinné centrum U Mloka

 

Výchové a vzdělávací zaměření

E-mail: rcumloka@p-centrum.cz
Tel: 739 201 206

Ing. Mgr. Stanislav Kocourek
Vedoucí Rodinného centra U Mloka
E: stanislav.kocourek@p-centrum.cz

Mgr. Bc. Jiřina Pončová
Terapeut, garant rodiny
jirina.poncova@p-centrum.cz

Bc. Petra Chromková
terapeut, garant rodiny, vede semináře pro pěstouny
petra.chromkova@p-centrum.cz

Mgr. Ondřej Toth
terapeut, garant rodiny, vede Klub mladších dětí, vede semináře pro pěstouny
ondrej.toth@p-centrum.cz

Mgr. Simona Bayerová
pedagog, pracovník pro podporu vzdělávacích potřeb v rodině
simona.bayerova@p-centrum.cz

PhDr. Martina Fülepová
Terapeut, garant rodiny, vede klub starších dětí
E: martina.fulepova@p-centrum.cz

Bc. Pavlína Očadlíková
Koordinátor dobrovolníků na doučování
E: pavlina.ocadlikova@p-centrum.cz
M: 792 530 183

Bc. Tereza Chobotská - vede klub mladších dětí

Ondřej Filipi - vede klub starších dětí 

 

Rodinné mediace

E-mail: mcol.pcentrum@gmail.com
Tel: 724 567 519


PhDr. Lenka Poláková
vedoucí Mediačního centra Olomouc
lenka.polakova@p-centrum.cz,
Tel: 724 667 625

Bc. Lucie Mielewczyková, DiS.
kontaktní osoba, zajišťování termínů mediace, sociálně právní poradenství
725 943 586
mcol.pcentrum@gmail.com

 

Soňa Kleščová
kontaktní osoba, zajišťování termínů mediace, sociálně právní poradenství
724 567 519
mcol.pcentrum@gmail.com