P-centrum
Prevence, podpora, poradenství

Kontakty

Provozní doba recepce a přepojování telefonů

Pondělí: 8:00 - 12:00   13:00 - 19:00
Úterý: 8:00 - 12:00   13:00 - 19:00
Středa: 8:00 - 12:00   13:00 - 19:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00   13:00 - 18:00
Pátek: 8:00 - 11:00    
 
 
 
 
 
 

Kontakt

P-centrum, spolek
Lafayettova 47/9
779 00, Olomouc
IČ: 60 80 32 91
ID schránky: p46nwt
 
Email: info@p-centrum.cz
Telefon: +420 585 221 983 (recepce, spojovatelka, objednání klientů)
Mobil: +420 733 362 942 (recepce)

Číslo účtu: 175 278 311/0300
Číslo účtu veřejné sbírky: 220 8888 220 / 0300

.....


Sídlo organizace je na adrese Lafayettova 9. Rodinné centrum U Mloka a Mediační centrum sídlí naproti ve dvoře na adrese Lafayettova 12.

Parkování v centru města je možné pouze mimo pěší zónu a na vyhrazených placených parkovacích místech. Parkování zdarma je možné např. na tř. 17. listopadu.

Vedení organizace

PhDr. Dagmar Krutilová
ředitelka organizace, odborná ředitelka
Tel: 585 221 983
 
Mgr. Veronika Jurečková
výkonná ředitelka
Tel: 585 221 983, 774 902 702
 

 

 
 

Doléčovací centrum

 

E-mail: dc@p-centrum.cz
Tel:
585 221 983
Mob: 736 535 181

Mgr. Edmund Wittmann - vedoucí DC, psycholog a terapeut
edmund.wittmann@p-centrum.cz
tel: 734 487 353
 
Mgr. Jana Olejníčková - terapeutka, zástupce vedoucího DC
jana.olejnickova@p-centrum.cz
 
PhDr. Dagmar Krutilová - ředitelka P-centra, terapeutka
dagmar.krutilova@p-centrum.cz

Bc. Jiří Klimeš - terapeut
jiri.klimes@p-centrum.cz

Bc. Petr Šeda - sociální pracovník
petr.seda@p-centrum.cz
 
Bc. Marcel Skýba, DiS. - sociální pracovník
marcel.skyba@p-centrum.cz

Radka Chromková - pracovník v sociálních službách
radka.chromkova@p-centrum.cz
 
Michal Holubec - pracovník v sociálních službách
michal.holubec@p-centrum.cz

Kontakt na psychiatrickou pomoc
MUDr. Jarmila Šmoldasová (AT ordinace FN), Tel: 585 854 618

 

Poradna pro alkoholové a jiné závislosti

 

E-mail: poradna@p-centrum.cz
Tel:
585 221 983

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D. - vedoucí poradny, terapeut
ondrej.skopal@p-centrum.cz

Mgr. Michal Růžička, Ph.D. - poradenský pracovník- terapeut
michal.ruzicka@p-centrum.cz

Bc. Markéta Rodryčová - poradenský pracovník - terapeutka
marketa.rodrycova@p-centrum.cz

Mgr. Michaela Schaferová - poradenský pracovník - terapeutka
michaela.schaferova@p-centrum.cz

 

 

Centrum primární prevence

 

E-mail: prevence@p-centrum.cz
Tel:
585 221 983, 739 068 417
 
Bc. Markéta Rodryčová - vedoucí Centra primární prevence, koordinátorka preventivních programů a vzdělávání, lektorka
marketa.rodrycova@p-centrum.cz
Tel.: 585 221 983, 734 489 420

Bc. Eva Červenková - zástupkyně vedoucí, lektorka primární prevence, koordinátorka adaptačních pobytů
eva.cervenkova@p-centrum.cz

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D. - lektor primární prevence
ondrej.skopal@p-centrum.cz
 
Bc. Jiří Klimeš – lektor primární prevence
jiri.klimes@p-centrum.cz 
 

Mgr. Jitka Škarohlídová - koordinátor Specializačního studia pro školní metodiky prevence
jitka.skarohlidova@p-centrum.cz

 
 

Galerie U Mloka

 
Bc. Eva Červenková - galeristka a kurátorka
eva.cervenkova@p-centrum.cz
 

Ekonomické středisko

E-mail: info@p-centrum.cz
Tel:
585 221 983

Mgr. Iva Bauerová
ekonomická manažerka
iva.bauerova@p-centrum.cz
Tel: 603 876 202
 
Alena Fritzová
účetní
 

Provozní úsek


Bc. Marcel Skýba, DiS.
provozní organizace
marcel.skyba@p-centrum.cz

Radka Chromková
pracovník v sociálních službách, první kontakt, recepce
radka.chromkova@p-centrum.cz
 
Michal Holubec
pracovník v sociálních službách, první kontakt, recepce, údržba chráněných bytů
michal.holubec@p-centrum.cz

 

Rodinné centrum U Mloka

 

Výchové a vzdělávací zaměření

E-mail: rcumloka@p-centrum.cz
Tel: 739 201 206

Mgr. Bc. Jiřina Pončová
vedoucí Rodinného centra U Mloka, terapeut, garant rodiny
jirina.poncova@p-centrum.cz
Tel: 734 487 107

Bc. Petra Chromková
terapeut, garant rodiny, vede semináře pro pěstouny
petra.chromkova@p-centrum.cz

Mgr. Ondřej Toth
terapeut, garant rodiny, vede Klub mladších dětí, vede semináře pro pěstouny
ondrej.toth@p-centrum.cz

Mgr. Kristýna Bajerová
terapeut, garant rodiny, koordinátor dobrovolnických programů, koordinátor stáží v P-centru, vede klub starších dětí
kristyna.bajerova@p-centrum.cz Tel: +420 793 530 183

Mgr. Simona Bayerová
pedagog, pracovník pro podporu vzdělávacích potřeb v rodině
simona.bayerova@p-centrum.cz

Tereza Chobotská - vede klub mladších dětí

Bc. Tomáš Lakota - vede klub starších dětí 

 

Rodinné mediace

E-mail: mcolfod@gmail.com
Tel: 724 567 519


PhDr. Lenka Poláková - vedoucí Mediačního centra Olomouc
lenka.polakova@p-centrum.cz,
Tel: 724 667 625

Bc. Tereza Vránová - kontaktní osoba, zajišťování termínů mediace, sociálně právní poradenství
tereza.vranova@p-centrum.cz,
Tel: 724 567 519