Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Kurz agresivita

Agrese a agresivita dětí a dospívajících

Tento kurz je určen pedagogickým a jiným pracovníkům, kteří se s tímto fenoménem ve své praxi mohou setkat a má za úkol nabídnout informace o fenoménu agrese a agresivního jednání. Cílem tohoto kurzu je také usnadnit orientaci v problematice agrese dětí a dospívajících pomocí teoreticko-praktického přístupu, který se bude opírat o nové poznatky ze vztažných vědních oborů. V průběhu kurzu si účastníci osvojí znalosti, které jim umožní v hlubších souvislostech pochopit agresivní chování a také si osvojí základní postupy, jak pracovat s agresí. Studium je akreditováno v rámci DVPP u MŠMT. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování.

Přihlášení:

Termíny se určují průběžně, je dobré vyplnit Předběžnou přihlášku ZDE. Při dostatečném počtu přihlášek vyhlásíme termín a budeme Vás o něm informovat na vámi uvedený email ve vaší přihlášce.


Kurz lze objednat i pro celý pedagogický sbor. Lektoři by navštívili vaši školu.

Pro více informaci: prevence@p-centrum.cz, 585 221 983 nebo 739 068 417