Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Kurz závislosti

Závislost dětí a dospívajících

Tento kurz je určen pedagogickým a jiným pracovníkům, kteří se s tímto fenoménem ve své praxi mohou setkat a má za úkol nabídnout informace o závislostech u dětí a dospívajících. Cílem je účastníkům kurzu usnadnit orientaci v problematice dětské závislosti a přiblížit jim možnosti intervence tohoto jevu. Informace, které budou účastníkům předány, budou vycházet z aktuálních poznatků vztažných vědních disciplín. V tomto kurzu si účastníci osvojí znalosti, které jim umožní v hlubších souvislostech pochopit mechanismy závislostí a také možné intervenční přístupy, které lze využít v praxi. V besedě s ex-userem se účastníci dovídají o reálném životě s drogou v kontextu životní historie stabilizovaného klienta. Studium je akreditováno v rámci DVPP u MŠMT. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování.

Přihlášení:

Termíny se určují průběžně, je dobré vyplnit Předběžnou přihlášku ZDE. Při dostatečném počtu přihlášek vyhlásíme termín a budeme Vás o něm informovat na vámi uvedený email ve vaší přihlášce.


Kurz lze objednat i pro celý pedagogický sbor. Lektoři by navštívili vaši školu.

Pro více informaci: prevence@p-centrum.cz, 585 221 983 nebo 739 068 417