Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Kurzy pro pedagogy a preventisty

Tyto vzdělávací programy byly sestaven podle Čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství, autorský kolektiv: Charvát, M., Jurystová, L., & Miovský, M. (2012) a to dle modelu na 1. úrovni.

Tyto kurzy jsou určeny pro pedagogické pracovníky i ty, kteří pracující v prevenci.Nabízíme seznámení se s nejnovějšími trendy, které jsou efektivní v oblasti primární prevence určené pro děti a mládež. Celý tento studijní program by měl rovněž sloužit jako možné prokázání dosažené úrovně vzdělání a praktických dovednosti lektorů a pracovníků v prevenci při certifikačním procesu primární prevence pro primární prevenci. Přínosem pro profesi preventivního pracovní shledáváme především v tom, že umožníme takovému pracovníkovi, prohloubení znalostí v oblasti efektivních stylů vedení preventivních aktivit a obohatíme jeho práci sebezkušenostní komponentou, která je výhodou a zároveň nutností v chápání prožitkových aktivit a technik i vedení a zadávání všech výukových preventivních metod. Studium je také vhodné pro doplnění Speciálního studia pro prevenci sociálně-patologických jevů (250) pro ty absolventy, kteří potřebují načerpat nové trendy a efektivní metody vycházejících z výzkumů provedeních v letech 2010-2012.

Nabízíme:

Primárně preventivní minimum, 1. úroveň

Středně pokročilý preventivní pracovník, 2. úroveň

Přihlášení:

Termíny se určují průběžně, je dobré vyplnit Předběžnou přihlášku ZDE. Při dostatečném počtu přihlášek vyhlásíme termín a budeme Vás o něm informovat na vámi uvedený email ve vaší přihlášce.


Kurz lze objednat i pro celý pedagogický sbor. Lektoři by navštívili vaši školu.

Pro více informaci: prevence@p-centrum.cz, 585 221 983 nebo 739 068 417