Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Metodika programu Divadlo

Fórum podle Augusta Boala


Tento kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří aktivně a interaktivně pracují s kolektivy tříd. Jeho náplň je přizpůsobena dlouhodobým zkušenostem z naší praxe. Jeho využití v praxi  je efektivní formou práce s třídními kolektivy v rámci prevence rizikového chování žáků tak, aby měli žáci možnost rozvíjet kritické myšlení bezpečnou formou. Divadlo Fórum je interaktivním nástrojem prevence. Nabízí žákům simulaci potenciální rizikové situace (např. "odbržděná párty", hádka ve škole, užití návykové látky…), kterou si mohou vyzkoušet v bezpečném prostředí. Společně navrhovaná řešení jsou ihned uváděna do dramatického děje. Tento formát zprostředkovává žákům zkušenost „nanečisto“, rozvíjí schopnost improvizovat, konstruktivně řešit problémy a nebýt zaskočen v nebezpečné situaci.

Důraz bude kladen na praktický nácvik a prožitkovou formu. Pomocí teoreticko-praktického přístupu získají účastníci informace a dovednosti z oblasti primární prevence, které jim umožní efektivní a kvalitní práci s nástrojem prevence v podobě divadla Augusta Boala. Účastníci si během kurzu budou moci naučit zmíněnou techniku a uvést ji do své pedagogické praxe. Účastníci si odnesou čtyři scénáře, které budou moci využít. V rámci kurzu bude také účastníkům nabídnut prostor pro diskuzi a sdílení.  

Náplň kurzu:

  • Úvod do Divadla Fórum.
  • Praktická ukázka Divadla Fórum.
  • Zásady dobrého scénáře.
  • Praktická tvorba scénářů.

Využití Divadla Fórum v praxi jednotlivých účastníků.

 

Hodinová dotace: 8 hodin

Případným zájemcům, kteří absolvovali tento kurz, nabízíme asistenci zkušeného lektora při první realizaci v jejich praxi.

 

Cena kurzu: 1500 Kč

 

Přihlášení:

Termíny se určují průběžně, je vhodné vyplnit Předběžnou přihlášku ZDE. Při dostatečném počtu přihlášek vyhlásíme termín a budeme Vás o něm informovat na vámi uvedený email ve vaší přihlášce.

 

Kurz lze objednat i pro celý pedagogický sbor. Lektoři by navštívili vaši školu.

Pro více informaci: prevence@p-centrum.cz, 585 221 983 nebo 739 068 417.