Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Kurz: Agrese a agresivita ve škole

05.03.2019 15:00

Setkáváte se s projevy agresivního chování u dětí nebo dospělých na půdě školy?                                       

Uvědomujete si, že je pro vaši práci důležité umět na tyto situace profesionálně zareagovat?

Termín: 24. 5. 2019 8:00-16:00

Pojďte s námi hledat odpovědi na vaše otázky a podpořit tak profesionální zvládání agresivního chování u žáků, rodičů a kolegů!

Tento kurz je určen pedagogickým a jiným pracovníkům, kteří se s tímto projevem ve své praxi mohou setkat. Nabídneme informace o fenoménu agrese a agresivního jednání. Našim cílem je usnadnit orientaci v problematice agrese dětí a dospívajících pomocí teoreticko-praktického přístupu, který se bude opírat o nové poznatky ze vztažných vědních oborů. V průběhu kurzu si účastníci osvojí znalosti, které jim umožní v hlubších souvislostech pochopit agresivní chování a také si osvojí základní postupy, jak pracovat s agresí.

Doporučujeme před tímto kurzem zúčastnit se vzdělávacího programu Účinná komunikace pro pedagogy.

 

Přihlášení:

Termín: 24. 5. 2019 8:00-16:00 Závazná přihláška ZDE.