P-centrum
Prevence, podpora, poradenství

CPP otevírá dva nové kurzy

27.03.2019 14:00

Hledáte inspiraci pro práci s dětmi?
Chcete si s dětmi a mládeží hrát chytře a efektivně?

Pak se neváhejte přihlásit do akreditovaného kurzu:
Herní seminář I: Práce se třídou formou hry

nebo se setkáváte s projevy agresivního chování u dětí nebo dospělých na půdě školy a chtěli byste umět tyto situace řešit? 
Potom byste možná rádi ocenili akreditovaný kurz:
Agrese a agresivita ve škole

Kurz: Herní seminář I

Hledáte inspiraci pro práci s dětmi?

Chcete si s dětmi a mládeží hrát chytře a efektivně?

Termín: 14. 6. 2019 8:00-16:00

 

 Zkuste tento kurz, který je určen pedagogickým pracovníkům, kteří aktivně a interaktivně pracují s kolektivy tříd. Má za cíl nabídnout informace o pojmu Hra a kompetence při aplikaci herních aktivit. V rámci tohoto kurzu je cílem nabídnout účastníkům možnost zorientovat se v aplikaci her pro jednotlivé věkové skupiny, pro různé typy tříd a pro specifické skupiny žáků. V rámci kurzu budete mí možnost prožít si asi 30 her a mluvit o jejich využití a rizicích plynoucích z jejich užití. Velký důraz bude kladen na praktický nácvik a prožitkovou formu jednotlivých aktivit. Pomocí teoreticko-praktického přístupu, který se bude opírat o nové poznatky ze vztažných vědních oborů, získají účastníci informace a dovednosti z oblasti primární prevence, které jim umožní efektivní a kvalitní práci s kolektivem třídy. V rámci kurzu bude také účastníkům nabídnut prostor pro diskuzi a sdílení, který jim umožní hlubší pochopení např. v oblastech přínosů a rizik herních aktivit či důležité role času a intenzity v jednotlivých aktivitách. Vhodným pokračováním je Herní seminář II. a Metodika programu Divadlo Fórum podle Augusta Boala.

Přihlášení:

Termín: 14. 6. 2019 8:00-16:00 Závazná přihláška ZDE.


 

Kurz: Agrese a agresivita ve škole

Pojďte s námi hledat odpovědi na vaše otázky a podpořit tak profesionální zvládání agresivního chování u žáků, rodičů a kolegů!

Tento kurz je určen pedagogickým a jiným pracovníkům, kteří se s tímto projevem ve své praxi mohou setkat. Nabídneme informace o fenoménu agrese a agresivního jednání. Našim cílem je usnadnit orientaci v problematice agrese dětí a dospívajících pomocí teoreticko-praktického přístupu, který se bude opírat o nové poznatky ze vztažných vědních oborů. V průběhu kurzu si účastníci osvojí znalosti, které jim umožní v hlubších souvislostech pochopit agresivní chování a také si osvojí základní postupy, jak pracovat s agresí.

Doporučujeme před tímto kurzem zúčastnit se vzdělávacího programu Účinná komunikace pro pedagogy.

 

Přihlášení:

Termín: 24. 5. 2019 8:00-16:00 Závazná přihláška ZDE.

Aktuality

11.07.2019 14:20

We are looking for a long-term volunteer to our “gallery team” and social services.
Duration: 12 months
Beginning from 1. 9 – 31.12 2019

Funded by European Solidarity Corpse (former EVS).
If you think it‘s you please contact us immediately!
For more information click here.

09.07.2019 13:32

od 1.7. do  30.8. 2019

Po   - 8:00 – 12:00   13:00 – 17:00h

Út    ­- 8:00 – 12:00   13:45 – 17:00h

St    - 8:00 – 12:00   13:00 – 17:00h

Čt    - 8:00 – 12:00   13:00 – 17:00h

                        Pá   - 8:00 – 11:00  

27.05.2019 12:45
Zahajujeme veřejnou sbírku, jejímž mottem je Plníme dětem přání. 

Cílem sbírky je pokrýt náklady spojené s provozem Rodinného centra U Mloka, kde se věnujeme ohroženým rodinám s dětmi a poskytujeme rodinné mediace. Chybí 200 000 korun.

Tisková zpráva je ke stažení zde.
Fotografie pro média zde: Fotografie 1 / Fotografie 2 / Fotografie 3 / Fotografie 4 / Fotografie 5 /

Více....

05.02.2019 12:00

Chcete zlepšit své profesní dovednosti či získat další inspiraci pro efektivní práci s dětmi a mládeží?

Nabízíme nové vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky a preventisty, které jsou akreditovány MŠMT.