P-centrum
Prevence, podpora, poradenství

CPP otevírá dva nové kurzy

27.03.2019 14:00

Hledáte inspiraci pro práci s dětmi?
Chcete si s dětmi a mládeží hrát chytře a efektivně?

Pak se neváhejte přihlásit do akreditovaného kurzu:
Herní seminář I: Práce se třídou formou hry

nebo se setkáváte s projevy agresivního chování u dětí nebo dospělých na půdě školy a chtěli byste umět tyto situace řešit? 
Potom byste možná rádi ocenili akreditovaný kurz:
Agrese a agresivita ve škole

Kurz: Herní seminář I

Hledáte inspiraci pro práci s dětmi?

Chcete si s dětmi a mládeží hrát chytře a efektivně?

Termín: 14. 6. 2019 8:00-16:00

 

 Zkuste tento kurz, který je určen pedagogickým pracovníkům, kteří aktivně a interaktivně pracují s kolektivy tříd. Má za cíl nabídnout informace o pojmu Hra a kompetence při aplikaci herních aktivit. V rámci tohoto kurzu je cílem nabídnout účastníkům možnost zorientovat se v aplikaci her pro jednotlivé věkové skupiny, pro různé typy tříd a pro specifické skupiny žáků. V rámci kurzu budete mí možnost prožít si asi 30 her a mluvit o jejich využití a rizicích plynoucích z jejich užití. Velký důraz bude kladen na praktický nácvik a prožitkovou formu jednotlivých aktivit. Pomocí teoreticko-praktického přístupu, který se bude opírat o nové poznatky ze vztažných vědních oborů, získají účastníci informace a dovednosti z oblasti primární prevence, které jim umožní efektivní a kvalitní práci s kolektivem třídy. V rámci kurzu bude také účastníkům nabídnut prostor pro diskuzi a sdílení, který jim umožní hlubší pochopení např. v oblastech přínosů a rizik herních aktivit či důležité role času a intenzity v jednotlivých aktivitách. Vhodným pokračováním je Herní seminář II. a Metodika programu Divadlo Fórum podle Augusta Boala.

Přihlášení:

Termín: 14. 6. 2019 8:00-16:00 Závazná přihláška ZDE.


 

Kurz: Agrese a agresivita ve škole

Pojďte s námi hledat odpovědi na vaše otázky a podpořit tak profesionální zvládání agresivního chování u žáků, rodičů a kolegů!

Tento kurz je určen pedagogickým a jiným pracovníkům, kteří se s tímto projevem ve své praxi mohou setkat. Nabídneme informace o fenoménu agrese a agresivního jednání. Našim cílem je usnadnit orientaci v problematice agrese dětí a dospívajících pomocí teoreticko-praktického přístupu, který se bude opírat o nové poznatky ze vztažných vědních oborů. V průběhu kurzu si účastníci osvojí znalosti, které jim umožní v hlubších souvislostech pochopit agresivní chování a také si osvojí základní postupy, jak pracovat s agresí.

Doporučujeme před tímto kurzem zúčastnit se vzdělávacího programu Účinná komunikace pro pedagogy.

 

Přihlášení:

Termín: 24. 5. 2019 8:00-16:00 Závazná přihláška ZDE.

Aktuality

18.04.2019 12:01

Divadelní představení pro školy se z organizačních důvodů přesouvá na podzim. Ve středu 24. 4. v 9 a 11 hodin se tedy nekoná. O termínu budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

10.04.2019 13:07

♿️ Bezbariérový přístup k našim službám? Možná jsou to pro vás jen 4 schody, ale na vozíčku se k nám bez pomoci nedostanete. Chceme to změnit a nyní máme díky Globus Česko šanci. Svým hlasem můžete zařídit, že se dostane našich služeb i lidem na vozíčku.

Prosíme, dejte tomuto projektu hlas:
https://www.globus.cz/o-globusu/spolecenska-odpovednost

27.03.2019 14:00

Hledáte inspiraci pro práci s dětmi?
Chcete si s dětmi a mládeží hrát chytře a efektivně?

Pak se neváhejte přihlásit do akreditovaného kurzu:
Herní seminář I: Práce se třídou formou hry

nebo se setkáváte s projevy agresivního chování u dětí nebo dospělých na půdě školy a chtěli byste umět tyto situace řešit? 
Potom byste možná rádi ocenili akreditovaný kurz:
Agrese a agresivita ve škole

21.03.2019 10:25

Náš projekt byl vybrán do Top 50 projektů sbírkové kampaně Pomozte dětem! Máme z toho radost. Je to ocenění kvality naší pomoci dětem se závažnými výchovnými a školními potížemi.

Dívejte se spolu s námi na přímý přenos České televize na Velikonoční pondělí.

Zapojte se do peříčkového týdne - od 22. dubna do 28. dubna 2019. Uvidíte dobrovolníky ve žlutém ;-)

https://www.pomoztedetem.cz/pomohli-jsme/p-centrum/

05.02.2019 12:00

Chcete zlepšit své profesní dovednosti či získat další inspiraci pro efektivní práci s dětmi a mládeží?

Nabízíme nové vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky a preventisty, které jsou akreditovány MŠMT.