P-centrum
Prevence, podpora, poradenství

CPP otevírá dva nové kurzy

27.03.2019 14:00

Hledáte inspiraci pro práci s dětmi?
Chcete si s dětmi a mládeží hrát chytře a efektivně?

Pak se neváhejte přihlásit do akreditovaného kurzu:
Herní seminář I: Práce se třídou formou hry

nebo se setkáváte s projevy agresivního chování u dětí nebo dospělých na půdě školy a chtěli byste umět tyto situace řešit? 
Potom byste možná rádi ocenili akreditovaný kurz:
Agrese a agresivita ve škole

Kurz: Herní seminář I

Hledáte inspiraci pro práci s dětmi?

Chcete si s dětmi a mládeží hrát chytře a efektivně?

Termín: 14. 6. 2019 8:00-16:00

 

 Zkuste tento kurz, který je určen pedagogickým pracovníkům, kteří aktivně a interaktivně pracují s kolektivy tříd. Má za cíl nabídnout informace o pojmu Hra a kompetence při aplikaci herních aktivit. V rámci tohoto kurzu je cílem nabídnout účastníkům možnost zorientovat se v aplikaci her pro jednotlivé věkové skupiny, pro různé typy tříd a pro specifické skupiny žáků. V rámci kurzu budete mí možnost prožít si asi 30 her a mluvit o jejich využití a rizicích plynoucích z jejich užití. Velký důraz bude kladen na praktický nácvik a prožitkovou formu jednotlivých aktivit. Pomocí teoreticko-praktického přístupu, který se bude opírat o nové poznatky ze vztažných vědních oborů, získají účastníci informace a dovednosti z oblasti primární prevence, které jim umožní efektivní a kvalitní práci s kolektivem třídy. V rámci kurzu bude také účastníkům nabídnut prostor pro diskuzi a sdílení, který jim umožní hlubší pochopení např. v oblastech přínosů a rizik herních aktivit či důležité role času a intenzity v jednotlivých aktivitách. Vhodným pokračováním je Herní seminář II. a Metodika programu Divadlo Fórum podle Augusta Boala.

Přihlášení:

Termín: 14. 6. 2019 8:00-16:00 Závazná přihláška ZDE.


 

Kurz: Agrese a agresivita ve škole

Pojďte s námi hledat odpovědi na vaše otázky a podpořit tak profesionální zvládání agresivního chování u žáků, rodičů a kolegů!

Tento kurz je určen pedagogickým a jiným pracovníkům, kteří se s tímto projevem ve své praxi mohou setkat. Nabídneme informace o fenoménu agrese a agresivního jednání. Našim cílem je usnadnit orientaci v problematice agrese dětí a dospívajících pomocí teoreticko-praktického přístupu, který se bude opírat o nové poznatky ze vztažných vědních oborů. V průběhu kurzu si účastníci osvojí znalosti, které jim umožní v hlubších souvislostech pochopit agresivní chování a také si osvojí základní postupy, jak pracovat s agresí.

Doporučujeme před tímto kurzem zúčastnit se vzdělávacího programu Účinná komunikace pro pedagogy.

 

Přihlášení:

Termín: 24. 5. 2019 8:00-16:00 Závazná přihláška ZDE.

Aktuality

14.05.2020 16:11

Do našeho týmu hledáme novou posilu na pozici vedoucí Centra primární prevence.

 

Vaším hlavním úkolem bude vedení provozu Centra primární prevence, koordinace projektů a také vedení programu všeobecné a selektivní prevence, komunikace se školami a administrativa spojená s chodem centra. Po zapracování také možnost vedení programů indikované prevence. 

Podrobnosti zde

05.05.2020 18:29

Může se zdát, že pro programy primární prevence není využití z důvodu nemožnosti výuky ve školách, anebo předpokladu, že na tyto programy nebude čas po obnovení pravidelné školní docházky. Opak je však pravdou. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky představila souhrn aktivit a příkladů současné praxe programů PP financovaných z dotačního řízení Úřadu vlády ČR. I P-centrum je zde zastoupeno.

Podívejte se zde:

23.04.2020 16:13

Nová stránka PP a vzdělávání online pro pedagogy

Nejen pro pedagogy jsme připravili materiály na podporu online výuky. Situace, která je způsobená omezením vlády ve spojení s nemocí Covid-19 nás všechny postavila před novou výzvu. Více...

   

 

 

 

14.04.2020 16:09

Rodiče, nejste na to sami je mottem letošní sbírky na pomoc dětem s výchovnými a školními potížemi vyhlašované olomouckým P-centrem.

Nyní potřebujeme Vaši pomoc.
Ročně na Olomoucku pomáháme dětem z více než 170 rodin. Finance, které na tuto činnost dostáváme z dotací, ale zdaleka nestačí.

Pomozte dětem prožít lepší život. Děkujeme!

Číslo účtu veřejné sbírky je 220 88 88 220 / 0300, přispět lze online zde: https://www.darujspravne.cz/sbirka/menime-zivoty-pomahame-lidem-na-olomoucku-v-tizivych-zivotnich-situacich  

Tisková zpráva je ke stažení zde.
Fotografie pro média: Foto zip

13.03.2020 14:26
V důsledku nouzového stavu spojeného s prevencí šíření nemoci COVID-19 výrazně omezujeme provoz P-centra, spolku.
 
Podrobnosti zde.
04.10.2019 14:00

Chcete zlepšit své profesní dovednosti či získat další inspiraci pro efektivní práci s dětmi a mládeží?

Nabízíme nové vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky a preventisty, které jsou akreditovány MŠMT.

Názvy programů a jejich harmonogram pro rok 2019 a 2020 naleznete ZDE.

30.09.2019 14:21

Po - 8:00 - 12:00   13:00 - 18:00

Út - 8:00 - 12:00   13:45 - 18:00

St - 8:00 - 12:00   13:00 - 18:00

Čt - 8:00 - 12:00   13:00 - 18:00

- 8:00 - 11:00

23.09.2019 14:51
Spřátelený hudební festival Oakfest podpořil darem P-centrum.
27.05.2019 12:45
Zahajujeme veřejnou sbírku, jejímž mottem je Plníme dětem přání. 

Cílem sbírky je pokrýt náklady spojené s provozem Rodinného centra U Mloka, kde se věnujeme ohroženým rodinám s dětmi a poskytujeme rodinné mediace. Chybí 200 000 korun.

Tisková zpráva je ke stažení zde.
Fotografie pro média zde: Fotografie 1 / Fotografie 2 / Fotografie 3 / Fotografie 4 / Fotografie 5 /

Více....