Rodinné centrum U Mloka a mediační centrum
"Najít cestu rodičům,
nabídnout hru dětem"

Plníme dětem přání

27.05.2019 15:31
Zahajujeme veřejnou sbírku, jejímž mottem je Plníme dětem přání. 

Cílem sbírky je pokrýt náklady spojené s provozem Rodinného centra U Mloka, kde se věnujeme ohroženým rodinám s dětmi a poskytujeme rodinné mediace. Chybí 200 000 korun.

Tisková zpráva je ke stažení zde.
Fotografie pro média zde: Fotografie 1 / Fotografie 2 / Fotografie 3 / Fotografie 4 / Fotografie 5 /

Více....

Výchovné obtíže, školní problémy, nedostatek sociálních kontaktů dětí, dopady rodinných krizí na děti a náročné rozvodové situace, to vše P-centrum pomáhá rodinám zvládnout.  A jaká bývají přání dětí, které spolu s jejich rodiči přicházejí do P-centra pro pomoc? „Tyto děti si vlastně přejí to samé, co všechny ostatní děti, aby nebyly samy, aby v něčem uspěly, aby jim někdo naslouchal, aby se jejich rodiče nehádali a děti nebyly ve strachu a napětí. Žijí ale v těžších podmínkách a často mají za sebou různá traumata, proto je jejich cesta mnohem těžší a komplikovanější.“ upřesňuje terapeutka Jiřina Pončová.

Dětem a jejich rodičům nebo pěstounům v P-centru pomáhá terapeutický tým složený z psychologů, sociálních pracovníků nebo pedagogických poradců. Pro letošní rok přitom chybí na základní provoz centra v tuto chvíli minimálně 200 000 korun. „Proto zahajujeme veřejnou sbírku. Chtěla bych poprosit všechny lidi, kterým záleží na tom, co v Olomouckém kraji děláme, aby podpořili naši práci libovolným příspěvkem, nebo se stali pravidelnými dárci. Taková pomoc, která je dlouhodobá, je totiž nejúčinnější.   Děkuji také všem, kteří již přispěli.“ říká PhDr. Dagmar Krutilová, ředitelka P-centra.

V loňském roce se P-centrum věnovalo 58 rodinám, kde se vyskytly závažné výchovné obtíže a problémy ve škole, což činilo 1171 hodin přímé práce s dětmi a jejich rodiči nebo pěstouny. Uskutečnilo se 72 socioterapeutických klubů (dvouhodinových), na které chodilo 17 dětí nebo třeba 147 schůzek doučování, se kterými pomáhalo 19 dobrovolníků.

Pomoc při řešení náročných rozvodových situací potřebovaly děti ze 119 rodin. Proběhlo 137 mediačních setkání v délce 3-4 hodiny, 827 osobních sociálně-právních konzultací s rodiči a 136 konzultací s dítětem. „V rámci rodinných mediací nám jde o to, co nejvíce ochránit děti před důsledky rozpadu rodiny. Pro děti je obzvláště těžké být dlouho v konfliktu mezi rodiči. Naše práce je být tu jako podpora dětí a vystupovat v jejich zájmu.“ upřesňuje vedoucí mediací PhDr. Lenka Poláková.

Kdo chce podpořit práci pro rodiny a dětmi v P-centru, může tak učinit příspěvkem na účet registrované veřejné sbírky

- číslo účtu u ČSOB je 220 88 88 220.

Nebo je možnost on-line platby skrze zabezpečený portál Daruj správně. https://www.darujspravne.cz/sbirka/menime-zivoty-pomahame-lidem-na-olomoucku-v-tizivych-zivotnich-situacich