Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Specializované studium pro školní metodiky prevence

15.01.2020 13:01
POZOR! Nabízíme 3 poslední volná místa ve vzdělávacím programu
Specializovaného studia pro školní metodiky prevence
Zahájení studia únor 2020.
Ukončení v červnu 2021.
Neváhejte a přihlašujte se, doporučte nás svým kolegům. Děkujeme

Studium je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Zároveň jsou absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Obsah kurzu naplňuje požadavky vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k výkonu specializovaných činností – prevence rizikových forem chování.

Více informací naleznete zde