Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Středně pokročilý preventivní pracovník, 2. úroveň

20.02.2020 14:08

Máte zájem osvěžit si své znalosti ?

Potom s námi přijďte sdílet své zkušenosti a odnesete si něco nového do praxe.

Kurz je určený pouze pro ty, kteří mají již hotovou 1. úroveň, nebo jsou absolventy studia pro školní metodiky prevence a chtějí si studiem osvěžit své znalosti.

edná se o akreditovaný 40hodinový vzdělávací program určený všem, kteří pracují s běžnými i náročnějšími skupinami žáků základních a střeních škol. (podmínka účasti je buď mít Primárně preventivní minimum, nebo být školním metodikem prevence)

Témata školení:

  • Zopakování základních poznatků z oblasti všeobecné prevence.
  • Sestavení programu selektivní prevence, na co se klade důraz, kde jsou rozdíly mezi všeobecnou a selektivní prevencí.
  • Použití her k mapování klimatu třídy v programech.
  • Vývojová a sociální psychologie.
  • Agresivní žák, žáci s poruchami učení a chování, základy psychopatologie.
  • Komunikace s žáky a rodiči při krizových situacích. Krizová intervence.
  • Legislativní rámec primární prevence.
  • Nácvikový a kazuistický program.

Termín: 25. 3., 26. 3., 27. 3., 29. 4. a 30. 4. 2020 8:00-16:00

Lektor: pracovníci našeho preventivního týmu, Mgr. Jaroslav Šejvl

Cena: 5000 Kč na osobu (pro absolventy 1. úrovně v P-centru 4000,-)

Přihláška:  ZDE