Doléčovací centrum
Doléčovací centrum nabízí program pro lidi, kteří právě ukončili nejméně tříměsíční léčbu závislosti. Podporujeme je v novém začátku pomocí individuálních a skupinových aktivit a pomocí chráněných bytů.

Doléčovák během koronaviru

16.04.2020 09:30

Ani Doléčovacímu programu se v měsíci březnu a dubnu nevyhnula úprava provozu. Některé skupinové aktivity pro klienty jsme nahradili domácími terapeutickými úkoly, individuální sezení klientů a terapeutů probíhají prostřednictvím skypových telefonátů. Koho a jak se tyto úpravy dotkly?

 

Rádi bychom Vám blíže představili změny v Doléčovacím programu z pohledu těch, kterých se přímo dotýkají.

 

Klienti Doléčovacího programu
Klienti v programu bydlící na chráněném bydlení jsou nyní rozdělení na dva tábory podle jednotlivých bytů, aby se neohrožovali vzájemným kontaktem a aby se případná karanténa nedotkla obou bytů současně, pokud by někdo onemocněl. Terapeutické skupiny jsme nahradili různorodými úkoly terapeutického rázu na kterých spolu s klienty pracujeme. Kontroly bytů probíhají třikrát týdně, domovní skupiny jedenkrát týdně - v každém bytě zvlášť. Individuální pohovory řešíme prostřednictvích videohovorů, rozsah zůstává stejný jako při běžném provozu. Terapeuti jsou denně k dispozici na telefonech a emailech v rámci práce z domu. Společně s provozními pracovníky je v P-centru ve všedních dnech přítomen vždy jeden terapeut od 9 do 16 hodin. Rozdali jsme látkové roušky a desinfekce, dbáme zvýšené hygieny ve všech společných prostorách.

Zájemci o službu
Jednání se zájemci o službu probíhá v nezměněné podobě prostřednictvím pošty, emailů a telefonu.

Přijatí klienti čekající na nástup
Povinné návštěvy již přijatých klientů, které vždy předcházely samotnému nástupu do programu, mají nyní podobu individuálního elektronického kontaktu. Nástupy do programu jsou nyní odložené, protože je nemůžeme "odbavit" v odpovídajícím rozsahu. Klienty v komunitních a léčebných zařízeních průběžně informujeme o změnách programu. Úzce spolupracujeme s jednotlivými zařízeními, které umožnily prodloužit léčbu všem, kdo čekají na nový termín nástupu do Doléčovacího programu.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem statečným stávajícím i budoucím klientům za trpělivost, ochotu a odvahu přizpůsobit se novým situacím.