Rodinné centrum U Mloka a mediační centrum
"Najít cestu rodičům,
nabídnout hru dětem"

Pro pěstouny

Pro Vás, pěstouny realizujeme vzdělávací kurzy podle zákona dle č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Kurzy probíhají v uzavřené skupině.

Uzavřená skupina

Jedná se o seberozvojovou a sebevzdělávací skupinu, která je vedena formou neformálního vzdělávání dvěma lektory Petrou Chromkovou a Ondřejem Tothem.

  • Skupinu tvoří max. 12 členů, kteří se v průběhu šesti setkání nemění.
  • V rámci školního roku 2019-2020 proběhne 6 setkání. Termíny určujeme po domluvě s účastníky. Konkrétní termín je uveden v Aktualitách RCUM na těchto stránkách.
  • Délka jednoho setkání je 2,5 hodiny (15:30 - 18:00), vždy v pátek.
  • Místo setkávání je Lafayettova 14 v Olomouci – pracoviště Rodinného centra U Mloka a Mediačního centra Olomouc.
  • Obsahem skupin bude práce na tématech, která si skupina definuje. Z loňských let to jsou například témata: role babička vs. role maminka; kontakt s biologickými rodiči; komunikace; „jak se učit?“; ADHD u dětí atd.
  • Z každého setkání Vám bude vystaven certifikát a při posledním Vám bude vystaven certifikát na 24 hod. vzdělávání. Pro účastníky je povolená jedna absence.
  • Pro pěstouny je vzdělávání bezplatné. Je hrazeno ze státního příspěvku a hradí ho doprovázející organizace. Cena jednoho setkání pro jednoho účastníka je 200,- Kč za 45 min. (celkem 800,- Kč za jedno setkání).
  • Od účastníků očekáváme otevřenost pro sdílení vlastních zkušeností a také náměty na témata, která byste chtěli na skupině probírat. I my budeme mít v zásobě témata, ale nejdříve se zeptáme Vás. Budete námi více vyzýváni k zapojování se do diskuzí a aktivit. Nebude možné si setkání „pouze odsedět“.
  • Při seminářích sedíme v kruhu a je zajištěna káva a čaj. Klademe důraz na reagování na Vaše potřeby a snažíme se zodpovídat všechny Vaše otázky, se kterými přijdete.
  • Po dobu skupinových kurzů Vám můžeme v budově P-centra zajistit hlídání Vašich dětí v pěstounské péči, tuto službu opět hradí státní příspěvek. Nabídka se netýká však Vašich vlastních dětí. Máte-li o hlídání zájem, potřebujeme to vědět dopředu, abychom mohli zajistit pracovníka, který se o děti postará.


Pokud Vás naše nabídka zaujala, můžete:

1)    Zavolat na telefonní číslo 739 201 206 a domluvit se s námi,

2)    napsat email na rcumloka@p-centrum.cz s Vaším požadavkem,

3)    zkontaktovat Vaši provázející organizaci, aby Vám seminář u nás domluvila.


Dohoda o výkonu pěstounské péče

Rodinné centrum U Mloka s Vámi neuzavírá smlouvu výkonu pěstounské péče.