P-centrum
Prevence, podpora, poradenství

Pomáhejte s námi

Vaši pomoc potřebujeme. Děkujeme Vám!

Staňte se naším dobrovolníkem. Podívejte se, co obnáší dobrovolnictví v jednotlivých týmech. Přidejte se k nám a získejte  spoustu nových zkušeností, přátel a dobrý pocit, že Váš čas a energie pomáhají. 

Dobrovolnictví v Rodinném centru U Mloka

Dobrovolníci v Centru primární prevence

Dobrovolníci v Galerii U Mloka

Dobrovolníci v Doléčovacím programu

Přečtěte si silný příběh a zajímavou zkušenost naší bývalé dobrovolnice! Zde

CHCI SE STÁT DOBROVOLNÍKEM

 

Příběhy se šťastným koncem

Darute ONLINE prostřednictvím veřejné sbírky na účet u ČSOB: Dolní náměstí 109/29, 779 00 Olomouc. 

Č.ú.: 220 8888 220/ 0300

Váš finanční dar nám umožní udržet stávající služby a dále pomáhat lidem v těžké životní situaci.

Každoročně nám velmi pomáhají věcné dary, za něž všem mnohokrát děkujeme. V současné době nejvíce uvítáme:

- občerstvení pro akce pro klienty

- vybavení chráněného bydlení, seznam zde

- kancelářské potřeby
- zajištění tisku letáků pro klienty
- stolní hry pro děti (jako např. Jungle speed, hry na postřeh: Uno apod., hry rozvíjející jazykové       dovednosti: Amos, Scrabble apod.),
- sportovní vybavení (pingpongové pálky, míčky, sada na soft tenis apod.),dětské kolo
 PRO PŘEDÁNÍ DARU NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE
 

Všem, kteří podporují P-centrum, spolek děkujeme! Velmi si Vaší podpory vážíme.

 

Naše projekty jsou řešeny za finanční podpory
těchto firem a jednotlivců:
 
ACTIVA, s.r.o.
Cervus, s.r.o.
Fofrnet, s.r.o.
Slam.cz
Hopi Popi, a.s
Penam, a.s.
Nadace České spořitelny
Nadace ČEZ
Nadace Agrofert
Olivy, o.s.
KAFE KODÓ, s.r.o.
Stafos
Ľubica Belásová - Mýdlový svět
Divadlo Tramtarie
Kino Metropol
Regiojet - STUDENT AGENCY k.s.
Česká televize
 
 
Ing. Petr Šterc
JUDr. Jaroslav Klimeš
MUDr. Jarmila Šmoldasová
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
Tomáš Kubíček, keramik
Zbyněk Krutil
Hope Astronaut
Jiří Jurečka
Bc. Jaromír Ježek
Miroslav Pácal

 
Děkujeme všem drobným individuálním
dárcům a dobrovolníkům!
 
 
Naše projekty jsou řešeny za finanční podpory
těchto institucí:
 
Doléčovací program
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Česká republika - Úřad vlády České republiky a RVKPP
MPSV ČR
 
Ambulantní léčba - Poradna pro alkoholové a jiné závislosti
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Česká republika - Úřad vlády České republiky a RVKPP
MPSV ČR
 
Centrum primární prevence
Statutární město Olomouc
Česká republika - Úřad vlády České republiky a RVKPP
MŠMT ČR
 
Rodinné centrum U Mloka
MPSV ČR
MV ČR
Statutární město Olomouc
Statutární město Přerov
Olomoucký kraj
Nadace táta a máma
ČSOB
Žáci Gymnazia Olomouc-Hejčín výtěžek akce Čokoška
Nadace Agrofert
Nadační fond Albert - Bertík pomáhá

 
Galerie U Mloka
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Ministerstvo kultury
     
 
 
Za poskytnuté dotace, nadační příspěvky a dary či jinou formu pomoci všem jmenovaným velmi děkujeme!