Poradna pro alkoholové a jiné závislosti
"Změny nastanou teprve tehdy, když uděláme něco, co je proti všemu, úplně proti všemu, na co jsme zvyklí."

Paulo Coelho

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O  PROVOZU PORADNY V SOUVISLOSTI
S OPATŘENÍMI PRO OMEZENÍ ŠÍŘENÍ NÁKAZY COVID-19

 

V rámci vládních opatření je naše poradna převážně v online režimu, zároveň je otevřena možnosti pro osobní setkání pod podmínkou níže uvedených postupů. Realizujeme také telefonické kontakty.

A) Distanční kontakt (telefonicky nebo on-line): po individuální domluvě s daným terapeutem je možné využívat naše služby (poradenství a individuální terapie) také tímto způsobem.

 • Kromě telefonických hovorů nabízíme také možnost videohovorů přes platformy Zoom, Google Meet, Google Hangouts, Microsoft Teams, Jitsi Meet.
 • Veškeré podmínky a možnosti tohoto spojení vám sdělí terapeut v rámci individuální domluvy.
 • Pro zajištění soukromí a důvěrnosti doporučujeme zajistit si klidné místo pro realizaci hovoru, nejlépe se sluchátky (místo hlasitého reproduktoru).
 • Stále můžete také využívat kontakt přes e-mail, buď individuální adresy jednotlivých terapeutů, které naleznete zde v záložce "tým", případně náš společný e-mail poradna@p-centrum.cz.

B) Osobní kontakt (konzultace, základní poradenství, individuální terapie):

 • Nutnou podmínkou osobního kontaktu jsou zahalená ústa a nos - v respirátoru (FFP 2 nebo 3) či nanoroušce (podle vládních nařízení).
 • K dispozici je v čekárně dezinfekce rukou, všechny prostory pravidelně dezinfikujeme.
 • Doba konzultací je zkrácena na 45 minut, aby poté mohla být dezinfikována a vyvětrána konzultační místnost.
 • Čekárnu P-centra můžete využít max. 5 minut před zahájením sezení. Při dřívějším příchodu není možné sečkávat uvnitř budovy.
 • Žádáme všechny naše klienty, aby na konzultace chodili pouze pokud se cítí stoprocentně zdraví (především bez respiračních obtíží, jako je rýma nebo kašel, ale i dalších příznaků, jako je bolest hlavy, zvýšená teplota apod.). V opačném případě informujte svého terapeuta nebo příjmovou službu (tel.: 585 221 983) nejpozději den předem, abychom se mohli domluvit na změně termínu nebo na distanční formě (telefonicky nebo online).
 • Při osobní návštěvě nebudou naši terapeuti nabízet vodu (proto mějte v případě potřeby vlastní).
 • do odvolání neposkytujeme službu toxikologické testování z moči (při tomto výkonu nelze dodržovat např. odstup 2 m). Pro potřeby testování zkontaktujte jiné instituce, např. Fakultní nemocnice Olomouc - Ústav soudního lékařství a medicínského práva (tel.: 585 639 571, e-mail: soudni@fnol.cz).

Věříme, že takto nastavená pravidla nejsou komplikací pro vzájemný kontakt. Dbáme na bezpečí a zdraví všech, kdo nás navštíví.

Telefonická linka naší příjmové služby (585 221 983) je k dispozici dle naší běžné provozní doby (viz níže).


Co poskytujeme a nabízíme?

Naše poradna je určena lidem, kteří se potýkají se závislostí či návykovým chováním.

Nabízíme tedy poradenství lidem ohroženým návykovým chováním (včetně blízkách a rodinných příslušníků)
a také ambulantní léčebný program pro osoby závislé na alkoholu, jiných drogách či hazardních hrách.

Nabízíme i další služby, jejichž cílem je pomoci zorientovat se v dané situaci, rozhodnout se, co dál a případně se léčit (např. asistence při vyřizování pobytové léčby, spolupráce s OSPOD, PMS apod.).

Vše poskytujeme zdarma a zároveň je možné zůstat v anonymitě (bez sdělení osobních údajů).

Jsme registrovaná sociální služba, jejíž kvalita je certifikována Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Poradna je registrována dle  § 37 odst. b. zákona č. 108/2006 jako odborné sociální poradenství.

Jak a kam se objednat:

Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc
Email: poradna@p-centrum.cz
Telefon: +420 585 221 983
Mobil: +420 733 362 942

Dovoláte se na příjmovou službu, která Vám podá základní informace, případně Vás objedná.

Provozní doba:

Po-čt: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Pá: 8:00 - 12:00

V úterý od 14:00 do 18:00 je otevřena v P-centru také psychiatrická ambulance (nutno se objednat na tel.: 585 854 618)

 

V níže přiložených souborech naleznete další podrobné informace o poskytované službě:

1. Veřejný závazek (aktualizujeme)
2. Základní informace (aktualizujeme)
3. Etický kodex (aktualizujeme)
4. Práva a povinnosti uživatelů služby (aktualizujeme)
5. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností (aktualizujeme)
6. Informace o způsobu shromažďování osobních údajů (aktualizujeme)
7. Dotazník spokojenosti (přímo k vyplnění online)