Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Programy primární prevence


Programy jsou dostupné bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Programy primární prevence jsou realizovány po celý školní rok, ve dnech školního vyučování od 8:00 do 14:00 hod. Programy pro SŠ a besedy s ex-usery realizujeme v čase od 8:00 do 14:00 hod.

Podívejte se na naše programy:

  Programy pro ZŠ

  Programy pro SŠ

  Návazné programySpecifické pro všechny programy všeobecné a selektivní primární prevence je místo, kde se konají. Klub P-centra, s plochou cca 135 m2 je typem místa „neškolského prostředí“. Prostor pro sportovní, herní, skupinové i individuální aktivity (lezecká stěna, houpačka, stolní fotbal, několik opticky oddělených míst určených jak k relaxaci, tak i k společenským aktivitám, stolním hrám apod.) využívají děti a mládež především v čase přestávky daného programu. V patře klubu je kancelář pracovníků CPP. Klienti programů PP prostředí hodnotí jako domácké, tvořivé, napomáhající uvolnění, navozující pocit bezpečí, kde se mohou svobodně a bezpečně projevovat, vyjadřovat své názory a postoje k drogové problematice. Část programů probíhá v Galerii U Mloka, která je umístěna v adaptovaném historickém sklepení v objektu. Prostor galerie využíváme především s cílovými skupinami (starší školní věk a mládež). V obou prostorách se nachází samostatné sociální zařízení určené pouze pro klienty CPP.


Informace o spolupráci CPP a školských zařízení ke stažení zde NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ KE STAŽENÍ ZDE