Rodinné centrum U Mloka a mediační centrum
"Najít cestu rodičům,
nabídnout hru dětem"

Pro dobrovolníky

Dobrovolnictví v Rodinném centru U Mloka

„Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.“
Olga Sozanská, Jiří Tošner


V současnosti nabízíme možnost zapojit se do programů Doučování a Pět P.

Vážení zájemci o dobrovolnictví a dobrovolníci, zde si můžete přečíst příběh a zajímavou zkušenost naší bývalé dobrovolnice.


Doučování

Doučování je program pro naše školou povinné klienty, tedy děti ve věku 6­–15 let, které mají obtíže s prospěchem a přípravou do školy. Jedná se o doučování vybraných předmětů ZŠ, a také o podporu dobrého vztahu ke škole a k učení, to vše s dobrovolníkem.

Informační letáček Doučování.

Od zájemce o dobrovolnictví požadujeme věk alespoň 18 let, trestní bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost, kladný vztah k dětem, schopnost učit a dále možnost věnovat aktivitě hodinu týdně.

Podmínkou účasti v programu je absolvování dvoudenního výcviku dobrovolníků a pravidelná účast na společných setkání (dobrovizi) pro dobrovolníky (asi jednou za 6 týdnů). Není nutné pedagogické vzdělání, ale citlivý přístup a spolehlivost. Doučování probíhá v učebně v ulici Lafayettova, případně na ZŠ svaté Voršily.


Pět P

Dobrovolnický program Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence) je určený dětem a mládeži ve věku 6–15 let, kteří to mají jakýmkoli způsobem v životě složitější, než jejich vrstevníci. Program funguje na principu přátelského vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem a jeho cílem je podporovat zvládání sociálních a komunikačních obtíží zapojených dětí a smysluplně trávit volný čas.

Dlouhodobý vztah dítěte s dobrovolníkem má vytvořit prostor pro růst sociálních dovedností, posilovat sebedůvěru dítěte a rozšířit jeho motivaci k navazování přirozených vrstevnických vztahů.

Dítě má tak nového "člověka pro sebe", který na něj má čas, má si s kým hrát, rozvíjet své dovednosti nebo získávat nové. Díky tomu může postupně nabývat zdravé sebejistoty a osvojovat si prosociální vzorce chování i prožívání. Dobrovolník je zde v roli průvodce, ne vůdce.

Informační letáček Pět P

Od zájemce o dobrovolnictví požadujeme věk alespoň 18 let, trestní bezúhonnost, spolehlivost, kladný vztah k cílové skupině, empatii, komunikační dovednosti, psychickou odolnost a vyrovnanost, volný čas 2 hodiny týdně na samotné schůzky s dítětem a zájem o dlouhodobou spolupráci.

Podmínkou účasti v programu je absolvování dvoudenního výcviku dobrovolníků a pravidelná účast na společných setkání (dobrovizi)pro dobrovolníky (asi jednou za 6 týdnů).


Důležité informace

Výcvik dobrovolníků

Jedná se o dvoudenní setkání vedené zkušenými pracovníky RCUM. Probíhá dvakrát ročně (na jaře a na podzim). Jeho účelem je připravit budoucí dobrovolníky na práci s dětmi, které nemají naplňované sociální potřeby, jak by potřebovaly, a udělat s Vámi jednoduchou diagnostiku, která je předpokladem k utvoření vhodné dvojice dobrovolníka s dítěte. Mezi témata výcviku patří vývojové potřeby dětí, specifika dětí s ADHD a traumatickou zkušeností. Součástí je nácvik aktivního naslouchání. Účastníci mají prostor hovořit o svých očekáváních a doptat se na vše, co je zajímá.

Činnost dobrovolníka

Dobrovolník chodí na pravidelné schůzky s dítětem v průběhu školního roku. Důležité je, aby schůzky probíhaly pravidelně, ve stejný čas a dlouhodobě – minimálně po celý školní rok. Obsah schůzek záleží na společné domluvě dobrovolníka s dítětem. Mohou si hrát, jít na procházku, na bazén, na minigolf, do kina, projet se na kole, stavět sněhuláka a mnoho dalších aktivit. K dispozici jsou také příjemné prostory klubu v Lafayettově ulici v centru města vybavené herními prvky, dále možnost zapůjčení sportovního vybavení a využití základních výtvarných potřeb. V průběhu setkávání zůstává dobrovolník v kontaktu s koordinátorem. Dobrovolník se povinně účastní společných setkání (dobrovizi), na kterých může s ostatními dobrovolníky sdílet svoje radosti a strasti a přitom být odborně veden a vzděláván zkušenými pracovníky Rodinného centra u Mloka.


Koordinátor

Koordinátor je pro dobrovolníky klíčovou osobou, na kterou se s čímkoliv obracejí. Je zodpovědný za spokojenost a informovanost dobrovolníků, vyhledává zájemce, představuje zájemcům program, společně s týmem pracovníků Rodinného centra dává dohromady dvojice, komunikuje s dobrovolníky, dětmi i jejich rodiči, organizuje výcvik a pravidelná společná setkání (dobrovizi). Konzultuje s dobrovolníky mimořádné situace, obsah a směřování schůzek.

Výhody dobrovolnictví

Obohacující zkušenost, přímá práce s dětmi s psychosociálními problémy pod odborným vedením, vzdělávání a zvyšování odborných kompetencí, prožitek potřebnosti a smysluplného konání, noví přátelé a společné zážitky, bezplatné pojištění, skupinové intervize a potvrzená praxe.


Kontakt:

Pokud se chcete stát dobrovolníkem, kontaktujte koordinátorku dobrovolnických programů Kristýnu Bajerovou na níže uvedených kontaktech.

Ta si s Vámi domluví schůzku, na které se o dobrovolnických programech a naší službě dozvíte mnohem více. Zároveň se bude hovořit o Vaší motivaci k dobrovolnictví v Rodinném centru a také o Vašich časových možnostech.

Tel.: +420 792 530 183 nebo +420 739 201 206

Email: kristyna.bajerova@p-centrum.cz či rcumloka@p-centrum.cz


Od našich dobrovolníků:

"Pět P je dobrý způsob, jak smysluplně trávit čas."
"Začala jsem být více aktivní než doposud."
"Do programu jsem vstupovala s očekáváním, že obohatím své schopnosti v oblasti práce s dětmi, což se mi splnilo."
"Mám dobrý pocit ze smysluplné aktivity."
"Naučil jsem se větší toleranci, trpělivosti ve vztahu k sobě i ostatním."
"Našla jsem si nového kamaráda."
"Naučil jsem se vymezovat si hranice."
"Chtěla jsem být nějak pro někoho užitečná."
"Začala jsem si více vážit své rodiny a přátel."