P-centrum
Prevence, podpora, poradenství

Stáže/praxe v P-centru

Aktuálně je příjem žádostí o stáž v P-centru kvůli naplněné kapacitě pozastaven. Další studenty a studentky přijímáme až na podzim.

Děkujeme za pochopení.

Dlouhodobé stáže

Cílem dlohodobých stáží je především prohloubení kvalifikace a nabytí praxe. 

Krátkodobé stáže

Stáže/praxe umožňují studentům vysokých a vyšších odborných škol nahlédnout do chodu organizace, participovat na chodu vybraných programů.

Cílem stáží a praxí je přispět k rozšíření povědomí o poslání a činnosti P-centra, umožnit poznat běžný chod organizace, seznámit se s vybranou dokumentací P-centra a s jednotlivými sociálními a vzdělávacími programy formou rozhovorů s pracovníky jednotlivých středisek, nabídnout účast na lekci primární prevence, poznat chod příjmové služby.

Trvání
Nabízíme krátkodobé stáže trvající maximálně dva týdny. Stáž probíhá formou „kolečka“, tedy že student navštíví všechna střediska P-centra, Žurnální službu nevyjímaje. Přijímáme jednoho stážistu za měsíc.

Jak se přihlásit na stáž/praxi?
Potenciální stážista kontaktuje P-centrum e-mailem. K e-mailu přikládá motivační dopis, kde uvede svou motivaci pro vykonání stáže v P-centru, název školy, kde studuje a v kolikátém je ročníku, preferovaný čas stáže.

Kontakt na koordinátorky stáží a praxí:

staze@p-centrum.cz

Michaela Schaferová, koordinátorka stáží

Markéta Rodryčová, koordinátorka stáží 

Koordinátorky přijímají emaily se žádostmi o stáž/praxi. Na základě emailu si koordinátor dohodne se zájemcem o stáž schůzku k ujasnění cílů a vhodnosti stáže: zdali student opravdu využije potenciálu stáže, je mu představeno, jak stáž bude probíhat a jaké jsou možnosti realizace.


Podmínky stáže
Student musí být minimálně ve 2. semestru 2. ročníku bakalářského studia. Před příchodem do P-centra je nutné mít základní znalosti o službách P-centra, povědomí o problematice závislostí, znát webové stránky P-centra.