Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Vzdělávání

Pro pedagogické pracovníky a preventisty nabízíme tyto vzdělávací programy:

Kurz pro třídní učitele 
– jak aktivně a interaktivně pracovat se třídou
24.1.2018, 8:00-16:00
Cena 1500,-
OBSAZENO

Herní seminář: Práce se třídou formou hry

28. 3. 2018, 8:00-16:00
Cena 1500,-
OBSAZENO

Závislost dětí a dospívajících

25. 4. 2018, 8:00-16:00
Cena 1500,-
OBSAZENO
Metodika programu
divadlo Fórum podle Augusta Boala
25. 5. 2018, 8:00-16:00
Cena 1500,-
Přihláška
Primárně preventivní minimum,  1. úroveň
(40 hodin)
16. 2., 17. 2., 22. 2. a 23. 2. 2018
8:00-16:0, + jeden den praxe
Cena: 5000,-
OBSAZENO
Středně pokročilý preventivní pracovník, 2 . úroveň
(40 hodin)
27. 9., 28 9., 25. 10., 26. 10. a 2. 11. 2018, 8:00-16:00
Cena: 5000,- Kč (sleva 1000,- Kč
pro účastníky 1. úrovně)
Přihláška
Agrese a agresivita dětí a dospívajících termín bude upřesněn Přihláška
 

Studium pro školní metodiky primární prevence “250“

pro školní rok 2019/20

Cena: 4000 Kč jeden semestr

Přihláška 

Prevence šikany, kyberšikany a minimalizace rizik pohybu ve virtuálním světě

termín bude upřesněn  Přihláška

Setkání školních metodiků prevence a pedagogů

termín bude upřesněn  Přihláška 

Všechny vzdělávací programy jsou akreditovány MŠMT a po absolvování obdržíte osvědčení.

Kurzy lze platit z DVPP a "šablon"– jsou akreditovány u MŠMT
Kurzy probíhají vždy v P-centru, spolek, Lafayettova 9, Olomouc

Dále nabízíme možnost seznamovacích akcí pro učitelské sbory i rodičovské skupiny, které si škola objedná.