Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Informace pro dobrovolníky

Dobrovolníci

Dobrovolnická činnost spočívá v přípravě a realizaci (lektorování prožitkových lekcí) programů primární prevence zaměřených na prevenci užívání návykových látek a dalších projevů rizikového chování.

Program navštěvují žáci 1. - 9. tř. ZŠ, žáci SŠ a OU. Práce je interaktivní, zaměřuje se na aktuální potřeby cílové skupiny, staví na principu KAB, prožitkové pedagogiky, dramatické výchovy apod. Dobrovolník vždy pracuje pod dohledem profesionála, v žádné pozici nevystupuje samostatně.

Smlouva s dobrovolníkem je pořizována vždy na jeden školní rok, požadujeme dlouhodobý zájem a možnost minimálně jednou týdně trávit dopolední hodiny „dobrovolničením“ pro naše centrum.

Dobrovolníkům nabízíme:

 • zaškolení, průběžné vzdělávání, odborné metodické vedení

 • možnost využít profesionální supervize

 • získaní cennou praxi při studiu VŠ

 • práci v příjemném prostředí a v dobrém pracovním kolektivu

 • práce dobrovolníka pod odborným dohledem je cennou zkušeností pro další profesní růst.

 • započaté studium VŠ (obory: speciální pedagogika, psychologie, sociální práce)

 • víceletá zkušeností s prací s dětmi a mládeží

 • zájem o obor primární prevence

 • orientace v drogové problematice a v problematice rizikového chování

 • konsistentní a jednoznačný postoj k návykovým látkám

 • spolehlivost, smysl pro týmovou práci, ochota nechat se odborně vést pracovníkem našeho týmu, schopnost vystupovat před skupinou a přijímat zpětnou vazbu od kolegů i supervizora

 • kladný a vstřícný vztah k dětem a mladým lidem

Požadavky na dobrovolníky:

 • započaté studium VŠ (obory: speciální pedagogika, psychologie, sociální práce)

 • víceletá zkušeností s prací s dětmi a mládeží

 • zájem o obor primární prevence

 • orientace v drogové problematice a v problematice rizikového chování

 • konsistentní a jednoznačný postoj k návykovým látkám

 • spolehlivost, smysl pro týmovou práci, ochota nechat se odborně vést pracovníkem našeho týmu, schopnost vystupovat před skupinou a přijímat zpětnou vazbu od kolegů i supervizora

 • kladný a vstřícný vztah k dětem a mladým lidem

Pokud máte zájem o dobrovolnickou činnost v našem centru, prosíme o zaslání motivačního dopisu a životopisu na email: aneta.viktorova@p-centrum.cz