Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Tým Centra primární prevence

U pracovníků CPP je zajištěna znalost a dodržování obecně platných právních norem a vnitřních předpisů a znalost i dodržování etického kodexu zaměstnance P-centra a pracovníka CPP. Pracovníci i pomocný personál mají povědomí o navazující péči, která by mohla být vhodná pro klienty CPP.

 

Kmenoví pracovníci CPP

Mgr. Aneta Viktorová - vedoucí Centra primární prevence
lektorka programů primární prevence
aneta.viktorova@p-centrum.cz 
Tel.: 585 221 983, 739 068 417
 
Mgr. Anna Kubíková - zástupce vedoucí Centra primární prevence
koordinátorka a lektorka programů primární prevence
koordinátorka vzdělávacích kurzů
anna.kubikova@p-centrum.cz
Tel.: 585 221 983
 
Mgr. Ondřej Filipi – lektor programů primární prevence, koordinátor adaptačních pobytů 
ondrej.filipi@p-centrum.cz 
Tel: 585 221 983
 

Externí pracovníci CPP

Mgr. Markéta Rodryčová - koordinátorka intervenčních programů, lektorka programů primární prevence
marketa.rodrycova@p-centrum.cz
Tel.: 585 221 983, 734 489 420
 
Bc. Jiří Klimeš – lektor intervenčních programů a vzdělávacích programů
jiri.klimes@p-centrum.cz
 
Mgr. Jakub Vávra  – lektor programů primární prevence

 

Mgr. Světlana Círová - lektorka programů primární prevence

Mgr. et Mgr. Jitka Škarohlídová - lektorka vzdělávacích programů a koordinátor Specializovaného studia pro školní metodiky prevence
jitka.skarohlidova@p-centrum.cz

 

Supervize pod vedením

Mgr. Tereza Musilová– týmová a individuální supervize

Mgr. Marek Mikláš – supervize při šetření a řešení šikany

Mgr. Markéta Rodryčová - případová supervize

Kmenoví pracovníci jsou vázáni vysokoškolským vzděláním a minimálně čtyřletou praxí v oboru. Všichni lektoři prošli úvodním školením v oblasti primární prevence, výcvikem pod vedením supervizora programu a zaškolením pod vedením stálých lektorů primární prevence.