P-centrum
Prevence, podpora, poradenství

Kontakty

Provozní doba recepce a přepojování telefonů

Pondělí: 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 12:00  
13:45 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00  
13:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00  
13:00 - 17:00
Pátek: 8:00 - 10:30    
 
 
 
 
 
 

Kontakt

P-centrum, spolek
Lafayettova 47/9
779 00, Olomouc
IČ: 60 80 32 91
ID schránky: p46nwtv
 
Email: info@p-centrum.cz
Telefon: +420 585 221 983 (recepce, spojovatelka, objednání klientů)
Mobil: +420 733 362 942 (recepce)

Organizace vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 2896, 1. ledna 2014.
Registrovaný předmět činnosti: Účelem spolku je pomáhat ohroženým dětem, mládeži i dospělým, podporovat je v jejich obtížné situaci a vytvářet podmínky pro prevenci, léčbu, sociální, zdravotní a pracovní rehabilitaci.
Osoby, v nichž má organizace podíl: Sociální družstvo Stabilita Olomouc, IČO: 29451671, vklad 44 000,- Kč / 88%. 

.....

Sídlo organizace je na adrese Lafayettova 9. Rodinné centrum U Mloka a Mediační centrum sídlí naproti ve dvoře na adrese Lafayettova 14.

Parkování v centru města je možné pouze mimo pěší zónu a na vyhrazených placených parkovacích místech. Parkování zdarma je možné např. na tř. 17. listopadu a v OC Šantovka.

Číslo účtu: 175 278 311/0300
(IBAN: CZ27 0300 0000 0001 7527 8311; BIC/SWIFT: CEKOCZPP)

Číslo účtu veřejné sbírky: 220 8888 220 / 0300
 

Vedení organizace

PhDr. Dagmar Krutilová
ředitelka organizace
Tel: 585 221 983
 
 
 

 

Zájemci o stáže kontaktujte naše koordinátorky stáží na staze@p-centrum.cz. A prostudujte si, prosíme, tyto informace.

Zájemci o dobrovolnictví u nás, prosíme, podívejte se, jak a kde se u nás můžete zapojit: http://www.p-centrum.cz/pomahejte-s-nami/

 
 

Doléčovací centrum

 

E-mail: dc@p-centrum.cz
Tel:
585 221 983
Mob: 736 535 181 - příjem klientů

Mgr. Edmund Wittmann - vedoucí DC, terapeut
edmund.wittmann@p-centrum.cz
tel: 734 487 353

Bc. Jiří Klimeš - zástupce vedoucího DC, terapeut
jiri.klimes@p-centrum.cz

Mgr. Jiří Rameš 
- příjem klientů, sociální pracovník
jiri.rames@p-centrum.cz
tel: 736 535 181

PhDr. Dagmar Krutilová - ředitelka P-centra, terapeutka
dagmar.krutilova@p-centrum.cz

Mgr. Eva Macková - terapeutka
eva.mackova@p-centrum.cz

Bc. Marcel Skýba, DiS. - sociální pracovník
marcel.skyba@p-centrum.cz

Radka Chromková - pracovnice v sociálních službách

radka.chromkova@p-centrum.cz

Michal Holubec - pracovník v sociálních službách
michal.holubec@p-centrum.cz

Kontakt na psychiatrickou pomoc
MUDr. Jarmila Šmoldasová (AT ordinace FN), Tel: 585 854 618

 

Poradna pro alkoholové a jiné závislosti

 

E-mail: poradna@p-centrum.cz
Tel:
585 221 983

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D. - vedoucí poradny, terapeut
ondrej.skopal@p-centrum.cz

Mgr. Markéta Rodryčová - terapeutka
marketa.rodrycova@p-centrum.cz

Mgr. Michaela Schaferová - terapeutka
michaela.schaferova@p-centrum.cz

PhDr. Dagmar Krutilová - terapeutka, ředitelka P-centra
dagmar.krutilova@p-centrum.cz

Bc. Marcel Skýba, DiS. - terapeut, sociální pracovník
marcel.skyba@p-centrum.cz

doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D. - terapeut
michal.ruzicka@p-centrum.cz

Mgr. Eva Macková - terapeutka
eva.mackova@p-centrum.cz

 

Centrum primární prevence

 

E-mail: prevence@p-centrum.cz
Tel:
585 221 983, 739 068 417
 
Mgr. Aneta Viktorová - vedoucí CPP, lektorka programů 
aneta.viktorova@p-centrum.cz
Tel.: 585 221 983, 739 068 417
 
Mgr. Anna Kubíková - zástupkyně vedoucí CPP, lektorka programů, koordinátorka vzdělávacích kurzů a intervenčních programů
anna.kubikova@p-centrum.cz
Tel.: 585 221 983
 
Mgr. Ondřej Filipi – lektor programů, koordinátor preventivních programů a adaptačních pobytů 
ondrej.filipi@p-centrum.cz 
Tel: 585 221 983
 

Externí pracovníci CPP

Mgr. Markéta Rodryčová - lektorka intervenčních a vzdělávacích programů
marketa.rodrycova@p-centrum.cz
Tel.: 585 221 983, 734 489 420
 
Bc. Jiří Klimeš – lektor intervenčních a vzdělávacích programů
jiri.klimes@p-centrum.cz
 
Mgr. et Mgr. Jitka Škarohlídová - lektorka vzdělávacích programů a koordinátor Specializovaného studia pro školní metodiky prevence
 
Mgr. Jiří Rameš - lektor programů primární prevence
 
RNDr. Zuzana Štolcová - lektorka programů primární prevence
 
Markéta Lampartová - lektorka programů primární prevence
 
 
 

Ekonomické středisko

E-mail: info@p-centrum.cz

Tel:585 221 983

Mgr. Iva Bauerová
ekonomická manažerka
iva.bauerova@p-centrum.cz
Tel: 603 876 202
 
Ing. Eva Vodičková
účetní
Tel: 585 221 983
 
Martina Opletalová
účetní
 

Provozní úsek

Email: zurnal@p-centrum.cz
Telefon: +420 585 221 983
Mobil: +420 733 362 942

Mgr. Petr Šeda
provozní organizace
petr.seda@p-centrum.cz

Radka Chromková
pracovnice v sociálních službách, první kontakt, recepce
radka.chromkova@p-centrum.cz
 
Michal Holubec
pracovník v sociálních službách, první kontakt, recepce, údržba chráněných bytů
michal.holubec@p-centrum.cz

 

Rodinné centrum U Mloka

Mgr. Eva Březovská 

Vedoucí Rodinného centra U Mloka a Mediačního centra
724 667 625
eva.brezovska@p-centrum.cz

Výchovné a vzdělávací zaměření

E-mail: rcumloka@p-centrum.cz
Tel: 739 201 206

Mgr. Simona Bayerová
Pedagog, pracovník pro podporu vzdělávacích potřeb v rodině
simona.bayerova@p-centrum.cz

Mgr. Jana Zatloukalová
sociální pracovník, psychoterapeut - ČAP, garant rodiny
jana.zatloukalova@p-centrum.cz

Bc. Romana Štěpánková
psycholog, garant klubu pro děti
romana.stepankova@p-centrum.cz

Mgr. Helena Dvořáková
sociální pracovník, garant klubu pro děti
helena.dvorakova@p-centrum.cz


Rodinné mediace

E-mail: mediace@p-centrum.cz
Tel: 724 567 519

Bc. Soňa Kleščová a Bc. Lucie Mielewczyková, DiS.

kontaktní osoba, zajišťování termínů mediace, sociálně právní poradenství
724 567 519
mediace@p-centrum.cz

Tým mediátorů

PhDr. Lenka Poláková

Mgr. Eva Zakouřilová

Mgr. Hana Kroupová

MgA. et MgA Magda Ada Johnová

Mgr. Marcela Anežka Kořenková

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.

Mgr. Robin Brzobohatý Ph.D.

Mgr. Stanislav Turek